Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο πλαίσιο υποστήριξης του ευρύτερου «οικοσυστήματος» της καινοτομίας, εισάγει το Μητρώο Δομών Στήριξης της Επιχειρηματικότητας.

Στόχοι του μητρώου είναι:

Στο μητρώο καταγράφονται αναλυτικά στοιχεία που αφορούν στην ταυτότητα, τις υπηρεσίες και το δυναμικό δομών και προγραμμάτων υποστήριξης επιχειρηματικότητας (Θερμοκοιτίδες, Τεχνολογικά πάρκα, Εκκολαπτήρια/Incubators, Χώροι συνεργασίας/Coworking Spaces, Προγράμματα Επιτάχυνσης/Accelerators) και δύναται να αξιολογηθούν από τους επωφελούμενους των δομών.
Αναζήτηση Δομών Επιλέγοντας τα κατάλληλα κριτήρια, βρείτε τη Δομή Στήριξης που σας ενδιαφέρει
Αξιολόγηση Δομής Καταχωρίστε την αξιολόγηση της Δομής στην οποία συμμετείχατε
Απογραφή Δομής Αν είστε Δομή Στήριξης Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας, απογραφείτε ή ενημερώστε τα στοιχεία σας

Όροι χρήσης και Προσωπικά Δεδομένα